Про проведення тренінгу

2016-09-20

/Files/images/DSC_3605.JPG

19 вересня 2016 року на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбувся тренінг для вчителів-дефектологів спеціальних навчальних закладів, шкіл-інтернатів та тих, які працюють в умовах інклюзивного та інтегрованого навчання з проблеми «Науково-методичне забезпечення корекційної складової навчально-виховного процесу та формування готовності батьків до виховання дітей з особливими освітніми потребами» (куратор - Червонець І.В., науковий керівник - Павлюх В.В.).

У роботі тренінгу взяли участь 19 вчителів з районів і міст області.

Під час роботи тренінгу були розкриті такі проблеми:

• Реалізація державної політики в галузі інклюзивної освіти (Червонець І.В., завідувач науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання);

• Розвиток навичок продуктивної комунікації в умовах інклюзії (Молчанова О.М., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, кандидат психологічних наук);

• Формування готовності батьків до виховання дітей з особливими освітніми потребами (Павлюх В.В., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти);

В ході роботи круглого столу з проблеми «Організація корекційно-розвиткової роботи для учнів з порушеннями психофізичного розвитку умовах інклюзивного навчання та спеціального навчального закладу» (Павлюх В.В., Червонець І.В.) вироблено наступні методичні рекомендації для педагогічних працівників, які навчають дітей з особливими освітніми потребами.

Загальні рекомендації щодо роботи з дітьми, які мають відповідні порушення психофізичного розвитку

Сьогодні загальноосвітній навчальний заклад має бути готовим для спільного навчання здорових дітей та їхніх однолітків з різними типами дизонтегенезу.

Особливої актуальності набуває організація сучасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку.

Для цього в освітньому середовищі необхідно створити не тільки спеціальні умови, а й організувати відповідну корекційну роботу.

Основні принципи корекційно-педагогічної роботи:

• системності корекційних, профілактичних та розвиваючих задач;

• єдності діагностики та корекції розвитку;

• взаємозв’язку та компенсації;

• комплексності методів клініко-психолого-педагогічного впливу;

• урахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку;

• особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходу в системі корекційно-педагогічної роботи;

• індивідуального та диференційованого підходу в умовах колективного навчання.

Роль вчителя-дефектолога (корекційного педагога) в загальноосвітньому навчальному закладі

Допомогти вчителю загальноосвітньої школи:

• надати об’єктивну психолого-педагогічну характеристику дитини з особливими освітніми потребами, ознайомити з медичними та психолого-педагогічними картками;

• спільно скласти календарно-тематичний та індивідуальний навчальний плани роботи;

• внести зміни до програми загальноосвітніх предметів та провести їх коригування, а саме:

- ввести пропедевтичні розділи з метою підготовки дітей для сприйняття матеріалу;

- передбачити корекційну складову в навчальному плані (корекційно-розвиткові заняття):

• з орієнтування в просторі та розвитку мобільності (для дітей із порушеннями зору);

• заняття з розвитку залишкового слуху та усного мовлення (для дітей з порушеннями слуху);

• заняття з соціально-побутової орієнтації (для дітей з розумовою відсталістю);

• заняття з розвитку мовлення (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення) тощо;

• бути (тимчасово) присутнім на уроках з метою кращого задоволення освітніх потреб дітей;

• надати методичні рекомендації з виготовлення та використання наочності й дидактичного матеріалу з метою активізації збережених аналізаторів;

• навчити використовувати спеціальні технічні засоби навчання для корекції і компенсації недоліків розвитку дітей:

- звукопідсилювальну апаратуру індивідуального та колективного використання (під час навчання дітей із порушеннями слуху);

- лупи, окуляри, монокуляри, бінокуляри (для дітей із порушеннями зору);

- статистичні екранні посібники (схеми, малюнки, креслення) з метою активізації сприйняття дітьми навчального матеріалу;

- комп’ютерні технології для ефективного розвитку мовлення, навичок читання, письма, математики, психолого-педагогічного тестування дитини на початку та на кінець навчального року;

- проводити моніторинг розвитку дитини;

- співпрацювати з батьками, вчителями, фахівцями під час оцінювання навчальних досягнень дитини;

- приймати активну участь у прогнозуванні подальшого шляху навчання учня;

організувати короткочасні курси (спецсемінар) в закладі освіти з метою ознайомлення всіх педагогів зі спеціальними формами та методами спеціальної освіти, компенсації і корекції.

Кiлькiсть переглядiв: 58