• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Запитували - відповідаємо

Для яких категорій осіб з особливими освітніми потребами передбачено надання субвенції з державного бюджету? Оплата яких видатків здійснюється за рахунок субвенції?

відповідаємо...

Хто з фахівців має право здійснювати додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини?

відповідаємо...

Які основні напрямки реформування загальної середньої освіти на найближчу перспективу?

відповідаємо...

Чи правда, що в 2017 році буде припинено набір учнів до підготовчого та першого класів спеціальної школи для дітей із затримкою психічного розвитку?

відповідаємо...

Які документи про освіту мають отримати випускники школи з порушеннями розумового розвитку?

відповідаємо...

Що таке "індекс інклюзії"?

відповідаємо...

Що означає поняття "соціальна інклюзія"?

відповідаємо...

Чи повинен учитель перевіряти усі письмові роботи учнів 5-11 класів у зошитах? Якою є кількість і призначення робочих зошитів? Якими є технічні правила перевірки учнівських письмових робіт? Якою є кількість обов'язкових письмових робіт з української мови, української та зарубіжної літератури в 5-11 класах?

відповідаємо...

Як здійснюється оплата праці вчителя початкових класів за перевірку зошитів після скасування фіксації в окремій колонці Класного журналу оцінки за їх ведення?

відповідаємо...

Як коригується зарплата вчителя в зв'язку з підвищенням у 2017 році посадових окладів при наданні їм відпусток, направленні на курси ПК, у службові відрядження тощо?

відповідаємо...

Як встановлюється надбавка за престижність праці педагогічним працівникам?

відповідаємо...

Який порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця?

відповідаємо...

Яким є Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання?

відповідаємо...

Назвіть центральні органи виконавчої влади з питань інклюзивної освіти

відповідаємо...

Які документи регламентують посадові обов'язки асистента вчителя?

завантажити...
завантажити...
завантажити...
завантажити...

Яким чином здійснюється оплата праці асистента вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу?

відповідаємо...

Назвіть організаційно-педагогічні умови охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням

відповідаємо...

Чи є зміни в організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами у 2016/2017 н. р.?

відповідаємо...

Які зміни передбачаються в організації навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2016/2017 н. р.?

відповідаємо...
відповідаємо...

Чи змінено критерії оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у 2016/2017 н. р.?

відповідаємо...
відповідаємо...

Що треба знати про виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон?

відповідаємо...

Яким є порядок нарахування та виплати грошової допомоги випускникам шкіл-інтернатів?

відповідаємо...

Яким чином здійснюється оплата праці вчителя в умовах к а р а н т и н у ?

відповідаємо...

Розкажіть про обсяг освоєння учнями навчального матеріалу в умовах к а р а н т и н у, перенесення в зв'язку з ним строків канікул, підготовки та проведення ДПА і ЗНО

відповідаємо...

Яким сьогодні є порядок присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань?

відповідаємо...

Яким чином здійснюється атестація соціальних педагогів?

відповідаємо...

Чи передбачаються скорочення посад методистів з психологічної служби, практичних психологів та соціальних педагогів?

відповідаємо...

На численні запити педагогічних працівників з питань атестації

відповідаємо...
відповідаємо...

Яким є порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням на базі загальноосвітнього навчального закладу?

відповідаємо...

Яким є порядок відкриття спеціальних класів на базі загальноосвітнього навчального закладу?

відповідаємо...

Який документ отримують випускники шкіл, які навчалися за індивідуальною формою, у спеціальних чи інклюзивних классах?

відповідаємо...

На підставі яких документів учні, які навчаються за індивідуальною формою або в класах з інклюзивним навчанням, можуть відвідувати позашкільні навчальні заклади?

відповідаємо...

Які нормативні документи регулюють форму та стиль одягу в загальноосвітніх школах?

відповідаємо...

Якими є останні зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників?

відповідаємо...

Які матеріали має підготувати та подати на розгляд атестаційної комісії педагог для присвоєння йому звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист" у зв'язку з внесенням змін до Типового положення про атестацію педпрацівників?

відповідаємо...

Як змінився порядок атестації керівників навчальних закладів та їх заступників?

відповідаємо...

Чи правда, що безстрокове присвоєння педагогічних звань відмінили?

відповідаємо...

Чи існує оновлений варіант кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів?

відповідаємо...

Чи повинні вчителі зберігати конспект уроку після його проведення? Чи має право заступник директора з навчально-виховної роботи перевіряти поурочні плани вчителів?

відповідаємо...
відповідаємо...
Кiлькiсть переглядiв: 452