/Files/images/chervonbnec_i.jpg Червонець Інна Володимирівна – завідувач науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання, аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
Коло наукових інтересів:
• комплексна реабілітація, відновлення фізичного, психічного, морального здоров’я дітей, інтеграція їх у суспільство;
• підвищення компетентності вчителів, які працюють в умовах інклюзії та інтеграції.
Основні друковані праці:
«Сутність самореалізації в професійному становленні вчителя», «Теоретичні основи формування творчої самореалізації вчителя в освітній діяльності»», «Формування готовності вчителя початкових класів до творчої самореалізації», «Творча самореалізація вчителя початкових класів як необхідна умова його педагогічної діяльності», «Шляхи активізації творчої самореалізації вчителя початкових класів у педагогічній діяльності»;
«Дидактична компетентність вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання», «Упровадження інклюзивного навчання – один із шляхів формування здорового освітнього середовища», «Організаційно-методичні засади організації роботи вихователя ГПД в умовах інклюзивного навчання», «Особистісно-орієнтована модель виховання учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням».

/Files/images/foto_nml/photo.jpegТищенко Тетяна Олександрівна - методист науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання.
Коло наукових інтересів:
• шляхи реалізації Концепції розвитку інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах;
• впровадження інклюзії в умовах дошкільного навчального закладу;
• формування ключових компетентностей дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку. Наукові праці:
"Значення стимуляції тонкої моторики і артикуляційно-мімічних рухів для активізації мовленнєвих механізмів у дошкільників",
"До питання психофізіологічних механізмів процесу читання у першокласників з ТПМ"
Кiлькiсть переглядiв: 92