/Files/images/chervonbnec_i.jpg Червонець Інна Володимирівна – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
Коло наукових інтересів:
• комплексна реабілітація, відновлення фізичного, психічного, морального здоров’я дітей, інтеграція їх у суспільство;
• підвищення компетентності вчителів, які працюють в умовах інклюзії та інтеграції.
Основні друковані праці:
«Сутність самореалізації в професійному становленні вчителя», «Теоретичні основи формування творчої самореалізації вчителя в освітній діяльності»», «Формування готовності вчителя початкових класів до творчої самореалізації», «Творча самореалізація вчителя початкових класів як необхідна умова його педагогічної діяльності», «Шляхи активізації творчої самореалізації вчителя початкових класів у педагогічній діяльності»;
«Дидактична компетентність вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання», «Упровадження інклюзивного навчання – один із шляхів формування здорового освітнього середовища», «Організаційно-методичні засади організації роботи вихователя ГПД в умовах інклюзивного навчання», «Особистісно-орієнтована модель виховання учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням».

/Files/images/foto_nml/photo.jpegБражнікова Тетяна Олександрівна - методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.
Коло наукових інтересів:
• шляхи реалізації Концепції розвитку інклюзивної освіти в закладах освіти;
• впровадження інклюзивного навчання в заклади освіти;
• формування ключових компетентностей дітей з особливими освітніми потребами.
Наукові праці:
- "Інклюзивне навчання дітей в дошкільних навчальних закладах як чинник їх подальшої інтеграції в суспільство";
- "Готовність педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами";
- "Діяльність психологічної служби в умовах інклюзивного навчання";
- "Реалізація корекційно-розвивальної складової інклюзивного навчання".
Кiлькiсть переглядiв: 355